Historia ożywiona dla najmłodszych

Zajęcia przygotowywane według autorskich scenariuszy polegają na innowacyjnym  i atrakcyjnym zaprezentowaniu wiedzy o dawnych czasach najmłodszym odbiorcom (przedszkole,  klasy I-III szkoły podstawowej) 

Podczas jednego spotkania (standardowo 1 godzina zegarowa) prezentowany jest materiał poświęcony następującej tematyce:

– Początki Państwa Polskiego – wojowie Mieszka I i Bolesława Chrobrego;

– Rozkwit Królestwa – rycerze Władysława Jagiełły pod Grunwaldem;

– Rzeczpospolita szlachecka – sarmaci, lisowczycy i żołnierze swawolni;

– Początek napoleońskiej epopei ( XVIII/XIX w.).

W ramach prowadzonych przez nas zajęć staramy się prezentować postaci i wydarzenia łączące historię lokalną (ziemi sanockiej i przemyskiej)
z dziejami Państwa Polskiego.

W trakcie zajęć dzieci mają możliwość obejrzeć kompletnie wyposażonych rycerzy, szlacheckich zawadiaków czy żołnierzy z czasów napoleońskich. Nie będą to manekiny zamknięte w muzealnych gablotach, ale żywi ludzie, którzy zaprezentują jak funkcjonowała średniowieczna zbroja płytowa, czym różnił się miecz od szabli, jak wyglądała obsługa siedemnastowiecznego pistoletu czy osiemnastowiecznego muszkietu. Dzieci nie pozostaną biernymi widzami – same będą przymierzać elementy zbroi, dawnego stroju czy oporządzenia.

Ponadto prowadzone będą różnego rodzaju zabawy i konkursy, które dodatkowo zaktywizują grupę.

Pragniemy podkreślić, iż prezentowane przez nas rekonstrukcje strojów, uzbrojenia i oporządzenia są wysokiej jakości wiernymi replikami zabytków pochodzących z poszczególnych epok, nie zaś wytworami fantazji współczesnych twórców. Dodatkowym atutem naszej oferty jest również fakt, iż lekcje są przygotowywane i przeprowadzane przez osoby z wykształceniem wyższym historycznym ze specjalnością pedagogiczną. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat oferowanych zajęć prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.