Lekcje żywej historii


Kierowane są przede wszystkim do placówek oświatowych wszystkich szczebli. Przygotowywane według autorskich scenariuszy polegają na innowacyjnym  i atrakcyjnym zaprezentowaniu wybranego okresu historycznego, z uwzględnieniem różnic programowych pomiędzy poszczególnymi etapami kształcenia (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia, szkoła wyższa).

Podczas jednego spotkania (standardowo 1 godzina zegarowa) prezentowany jest materiał poświęcony następującej temetyce:

– Początki Państwa Polskiego – wojowie Mieszka I i Bolesława Chrobrego

– Rozkwit Królestwa – rycerze Władysława Jagiełły pod Grunwaldem

– Rzeczpospolita szlachecka – sarmaci, lisowczycy i żołnierze swawolni

– Początek napoleońskiej epopei ( XVIII/XIX w.)

W ramach prowadzonych przez nas zajęć staramy się prezentować postaci i wydarzenia łączące historię lokalną (ziemi sanockiej i przemyskiej) z dziejami Państwa Polskiego.

W trakcie zajęć oprócz nakreślenia ogólnych realiów epoki, przedstawiane i omawiane są typowe dla danego okresu historycznego stroje, uzbrojenie i oporządzenie. Uczniowie maja możliwość zobaczyć jak prezentowali się wojowie Mieszka I, rycerze spod Grunwaldu, owiani legendami siedemnastowieczni lisowczycy czy piechota liniowa z czasów napoleońskich. Obalamy różnego rodzaju mity dotyczące tamtych czasów, a ponadto prezentujemy wiele mało znanych faktów i ciekawostek dotyczących wczesnośredniowiecznych wojów, późnośredniowiecznych rycerzy czy szlacheckich awanturników.
Podczas zajęć uczniowie nie pozostają biernymi widzami, ale sami mogą m. in.: sprawdzić ile naprawdę ważył miecz, przymierzyć elementy rycerskiej zbroi, poznać walory szlacheckiej szabli czy sprawdzić jak skomplikowana była obsługa osiemnastowiecznego muszkietu. Ponadto
w trakcie zajęć wykorzystywane są przygotowane przez nas tematyczne prezentacje multimedialne, co czyni nasze lekcje w pełni interaktywnymi przedsięwzięciami. 

Pragniemy podkreślić, iż prezentowane przez nas rekonstrukcje strojów, uzbrojenia i oporządzenia są wysokiej jakości wiernymi replikami zabytków pochodzących z poszczególnych epok, nie zaś wytworami fantazji współczesnych twórców. Dodatkowym atutem naszej oferty jest również fakt, iż lekcje są przygotowywane i przeprowadzane przez osoby z wykształceniem wyższym historycznym ze specjalnością pedagogiczną i praktyką w pracy muzealnej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat lekcji żywej historii prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.